#

Ajuntament


Portell de Morella

L'edifici de l'Ajuntament, restaurat recentment, és el que presideix la plaça,. Es tracta d'una construcció del segle XVII proveïda d'un porxo format per dos arcs de mig punt, seguint la tradició medieval de la comarca. Altres cases pairals amb ràfecs de fusta llaurats completen la plaça, la qual ha sigut empedrada recentment.

 


Dades