#

Pedra en sec i barraques


Tírig

Quan els homes i les dones s'assentaven en aquestes terres per sobreviure, amb enginy i treball transformaren el territori per obtenir collites de les terres ermes. La pedra calcària, que estava per totes bandes, va ser extreta i es va aprofitar per fer parets i diverses construccions, i així tindre un poc de terra per cultivar-hi. Van crear un paisatge, el de les construccions de pedra en sec, element fonamental per a l'agricultura. Hui ens queda el llegat, un treball immens, un territori ordenat i una arquitectura de pedra sec omnipresent.

Tírig disposa, dins del terme, de tots els elements de la cultura de la pedra en sec, especialment, les barraques. Per agraïment als nostres avantpassats tenim el deure de fer-lo públic entre la gent i de preservar-lo. Com una gran part de l'Alt Maestrat, les serres estan formades per roques calcàries del juràssic i del cretàcic i, a la part del vall central del terme, per roques detrítiques, argiles roges, grava i conglomerats.
La historia de Tírig i de les seues terres es remunta a la prehistòria. Les evidències les trobem al barranc de la Valltorta. Al Museu de la Valltorta està el centre de coordinació d'Art Rupestre Levantí de Pintures Rupestres, declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
De totes les construccions, les més importants per la dificultat tècnica i per la quantitat són les barraques. Per poder conèixer-les millor o per tindre una relació de les existents, dos veïns han elaborat un inventari i una catalogació de totes les barraques del terme municipal.
Per dur a terme les tasques de l'inventari i la catalogació, es va dividir el terme municipal en vàries parts. Va optar-se per utilitzar els polígons del cadastre, on pot observar-se que al terme de Tírig hi ha definits 15 polígons. Seguidament es va elaborar una fitxa de camp per cada barraca per anotar-hi les dades. Cadascuna de les barraques va ser fotografiada, mesurada, es va contemplar cap on estava encarada la porta i, amb tota aquesta informació, va crear-se una base de dades ordenada de cada polígon del cadastre. En resum, s'hi han inventariat i catalogat més de 1.440 barraques de pedra en sec al terme de Tírig. Hi ha una ruta marcada per poder gaudir d'uns bons exemples de barraques de pedra en sec del terme de Tírig. Seguidament es mostra el plànol del terme municipal amb les barraques existents.

 


Dades