#

Església Parroquial de Sant Bartomeu


Alfondeguilla

Es tracta d'un senzill temple de planta de nau única i dimensions petites, amb capelles laterals comunicades entre elles.
Externament presenta una façana senzilla amb una torre campanar en un dels laterals, una única porta d'accés i sobre ella un óculo que dota d'escassa il·luminació a l'interior, a excepció de la zona del cor alt que es troba immediatament darrere d'ell. D'entre les capelles laterals que presenta en el seu interior cal destacar la capella del baptisme i la de la comunió que presenta una coberta en volta vaída. 


Dades