# #

Plaça Major i Ajuntament


Pina de Montalgrao

La plaça Major està presidida per una vella font, replica d'una que va existir fa anys, i és seu de la Casa Consistorial del municipi, edifici porticat a l'estil aragonès construït al s. XVII.

També està a la plaça l'entrada al Museu Etnològic de Pina de Montalgrao.

 

 


Dades