#

Corrales y Pajares


Ayódar

 

Construccions de planta quadrangular, realisades en pedra i en coberta de teula tradicional. Se troben agrupades en eres i se construiren per a usos agropecuaris. En l'actualitat, algunes mantenen els seus usos tradicionals i atres han segut RECONVERTIDAS en almagasenes o garachos. La major part se troben situades junt al caixco urba. El seu peculiar aspecte, influixen de manera determinant en l'aspecte panoramic d'AYÓDAR.


Dades