#

Casa Abadia


Benafigos

Es tracta d'un edifici de dues altures situat a la plaça de l'església, d'estil renaixentista típic del segle XVI, en el qual va ser construït. Servia de residència per als diversos rectors del poble fins a la dècada dels 50, quan, a poc a poc, el rector va deixar de quedar-s'hi i solament ho feia de forma ocasional, fins a l'actualitat, moment en el qual l'edifici està en desús.


Dades