#

Safarejos, pous i fonts


Benafigos

Benafigos disposa de moltes fonts i pous arreu del territori, algunes ja seques i d'altres, oblidades, però segueix mantenint-hi un gran nombre de fonts actives. En destaquen: les tres fonts de l'Ortisella; la font de la Gàrgola; la font dels Alvis, on es troben els safarejos, reformats l'any 2008; la font del mas d’Escrig, la font de la Garrovera, el pou d’Esteve i el pou de Pepet.

 


Dades