#

Ermita de Sant Onofre


La Todolella

L'ermita de Sant Onofre està justament davant del molí i del pont, i amb aquests dos elements conformen un conjunt artístic molt interessant. Hi estava situat aquest lloc de culte per la importància que el pas del riu té per al municipi en l'època fundacional. Actualment ha sigut objecte de rehabilitació una part de la teulada i del frontó, que presentava desperfectes. Està en procés de rehabilitació per reorientar-ne l'ús, combinant-ne la utilització com a lloc per al culte al titular sant Onofre amb l'ús futur com a museu etnològic en honor a la històrica dansa de la Todolella i sala d'exposicions. 

 


Dades