#

Ajuntament


La Todolella

No hi ha una data de l'antiguitat de l'edifici. Presenta un arc rebaixat que conforma l'entrada a la porxada de la plaça major. Sobre aquest arc està construït l'antic Ajuntament, que serà sotmès a restauració en tan prompte com siga possible. Mentrestant, les funcions de l'Ajuntament s'han traslladat a l'edifici polifuncional El Guerrer, en el número 7 del carrer Carretera.

 


Dades