#

Ermita de Sant Domènec


Vallibona

L'ermita de Sant Domènec està a 12 km de Vallibona. La gent diu que va ser construïda per sant Vicent Ferrer, o que ell va instar que s'edificara en el segon decenni del segle XV. No obstant això, la documentació, de l'any 1289, fa ja referència a sant Domènec de Vallibona. L'ermita es mostra com a un superb conjunt monàstic, el qual s'estén al voltant d'una plaça quadrangular pavimentada amb lloses de fang i amb una cisterna al centre. Recentment es van recuperar i restaurar uns fragments del retaule gòtic de sant Domènec. Va ser construït en el passat per a l'ermita i, posteriorment, va ser traslladat a l'església parroquial. Aquest retaule s'emmarca perfectament dins de la famosa Escola del Maestrat (1/3 del segle XV)  

 


Dades


Més informació

 There’s a recreation area.