#

Construccions de “Pedra en Sec”


Declarat Bé d'Interès Cultural - Ares del Maestrat

S'entén per construccions fetes amb la tècnica de la "pedra seca" les que no fan servir cap tipus d'aglomerant. Es tracta d'una tècnica constructiva ancestral i que s'ha utilitzat en el medi rural per configurar un paisatge peculiar que ha esdevingut un autèntic patrimoni per a la humanitat.

 

Trobem aquest tipus de construccions tant en la zona mediterrània com en la zona atlàntica. Les de la zona mediterrània estan unides al món agrícola; situades a peu de cultiu, serveixen de magatzem, lloc de descans o protecció, i també com a habitatge temporal.

 

A la nostra província estan localitzades en una zona molt determinada: la comarca dels Ports i les rodalies. Hi trobarem aquest tipus de construccions a Ares, Castellfort, Portell, Tírig i Vilafranca.

 


Dades