#

Presó


Ares del Maestrat

Per accedir-hi cal entrar des de l'edifici de l'Ajuntament, el qual té un façana dirigida a la Plaça Major, amb un arc de mig punt, la qual era part de l'antiga muralla que envoltava Ares.


Dades