#

Castillo de Borriol / Castell de Borriol


Borriol

 

Un dels elements més emblemàtics de Borriol és el seu castell roquer. Aquest presideix l’amfiteatre
muntanyenc que envolta els carrers del nucli antic. La seua estructura és fruit de la construcció
islàmica i les posteriors reformes cristianes, encara que troballes de restes ibèriques i de l'edat del
bronze a la seua vessant podrien, estar indicant una ocupació anterior del tossal.


La tècnica constructiva predominant és la tapia de maçoneria, de tradició andalusí i consistent en un
encofrat de fusta reblert amb capes alternes d’argamassa i pedra. La planta és irregular i compta amb
torres, aljubs i un nivell inferior composat per una muralla que defensa el camí d'accés a la fortalesa.

 


Dades


Més informació

3 km from the town.