#

Castell de Borriol


Borriol

 

És una fortalesa els orígens de la qual podrien ser romans, amb estructures d'arquitectura islàmica i medieval, que se situa sobre un turó al nord de la població.

És probable que durant l'època romana es tractara d'una torre vigia que s'enllaçava visualment amb altres torres pròximes i que tenia com a missió la seguretat de la Via Augusta.

El recinte, de traça musulmana, va ser reformat profundament a causa de les construccions cristianes posteriors. De planta irregular adaptada a l'orografia, tenia tres nivells escalonats:

- Nivell superior o conjunt defensiu, on es mantenen les torres, l'aljub, les restes dels murs i les construccions auxiliars.

- Nivell intermedi, on poden observar-se els canvis efectuats durant les guerres civils del XIX per a adaptar-lo per a guarnició.

- Nivell inferior, que consisteix en una muralla que defensa el camí d'accés a la fortalesa.

 


Dades


Més informació

3 km from the town.