#

Mas de Vilà


Zorita del Maestrazgo

És la més antiga de les tres.

Està situat a la part nord del terme, entre la carretera que es dirigeix a Aiguaviva de Bergantes (Terol) i el riu Bergantes. Va pertànyer al monestir de Rueda (Saragossa).

Actualment n'ha perdut molts dels trets defensius originals


Dades