#

Torre ibera del Ragudo


Viver

Torre ibera del Ragudo

La torre ibera del Ragudo està en les proximitats de les costeres del Ragudo. 

Se'n coneixen els orígens ibers, i els basaments són clarament d'aquella època, però la construcció elevada presenta elements àrabs. Durant l'època musulmana va estar en ús com a torre vigia al servei de les fortaleses de Xèrica i Sogorb. Era de planta rectangular.

Actualment se'n conserva només la part inferior fins a una alçària de 3 metres escassos.


Dades