#

Poblat iber-romà de Sant Josep


Declarat Bé d'Interès Cultural - La Vall d'Uixó

Conjunt arqueològic declarat Bé d'Interès Cultural per Orde Ministerial 07/04/81 (BOE 14/04/81). 

El poblat de Sant Josep està situat a la part més alta del turó del mateix nom. Va ser construït a l'edat de bronze, encara que va tindre l'època d'esplendor durant les etapes iberes i a finals de l'Imperi romà. L'assentament inclou un recinte emmurallat xicotet i protegit per torres de planta quadrangular, de dues de les quals encara poden veure's alguns vestigis.


Dades