#

Font de la Unió


Chilches / Xilxes

Situada a la plaça d'Espanya, és un dels elements més representatius del poble, ja que va ser la primera font que proveïa d'aigua potable als habitants l'any 1916. Va ser reconstruïda l'any 1986. El nom de font de la Unió va ser assignat pel treball que van dur a terme en aquella època els habitants del municipi, ja que van ser ells mateixos els que la van construir, bé amb aportacions econòmiques, amb les seues pròpies contribucions de jornalers o bé amb les seues cavalleries. L'encant de la font de la Unió resideix en el lloc on està situada, per baix del nivell de la població.

 


Dades


Més informació

Access to the town’s historic centre.