# #

Cases Modernistes


Borriana / Burriana

Són de gran interès artístic un bon nombre de cases particulars, escampades per la ciutat i el terme, la majoria d'estil modernista i eclèctic, testimoni de l'auge produït pel comerç de la taronja a partir de finals del segle XIX.

Diverses cases que es encuenrtan concentrades als carrers del centre de la ciutat.


Dades