#

Església de la Mare de Déu del Xiquet Perdut


Alquerías del Niño Perdido / Les Alqueries

La seua construcció data de 1952 a 1954. És un edifici d'estil historicista-neogòtic que presenta planta de creu llatina, d'una sola nau, amb creuer elevat i capelles laterals entre contraforts, de 34 per 25 m. La nau central presenta coberta a dues aigües mentre que el tambor que tanca el creuer té coberta a quatre aigües. La façana principal presenta dues altures, en la inferior es troba l'obertura d'accés en forma d'arc apuntat amb arquivoltes, mentre que en la superior se situa un óculo que il·lumina l'interior. La fàbrica és de maó massís travat amb morter de sorra i ciment. Al sud de la façana es troba la torre campanar de planta quadrada. Tant la façana com la part baixa del campanar es troben arrebossades i pintades, mentre que la part alta del campanar conserva vista la fàbrica de maó i està decorada amb pilastres adossades. La pots trobar al carrer Mossen Joan Miralles. 


Dades