#

Recinte Emmurallat Medieval


Declarat Bé d'Interés Cultural - Almenara

Muralles cristianes del s. XIV, recentment restaurades. Fins al segle XVIII (1798), la població va romandre dins dels recintes rectangulars concèntrics, separats per un passadís conegut com el corredor de la Muralla, defensat per sis torres: quatre als angles i les altres dues al centre dels costats nord i sud, aquesta última a la part de darrere del palau del comte d'Almenara o d'Aversa. De les sis torres només hi queden dues.


Dades