#

Araia


L'Alcora

És un conjunt disseminat de masies situades a l'Oest del terme municipal de l'Alcora, en un preciós entorn natural. El nucli principal és l'Ermita, i en ell es troba el temple dedicat a Sant Joaquim i Santa Anna, construïda en 1873.

Per la seua singular ubicació, en Araia confluïxen nombroses rutes naturals que discorren pel terme de l'Alcora, altres poblacions de l'Alcalatén i inclús per les comarques veïnes de la Plana Alta i l'Alt Millars, i que connecten amb llocs com Torremundo (el sostre del terme municipal de l'Alcora), la Cova de l'Ocre, el Salt del Cavall o el Mas de Marco.

Els sediments argilosos de la conca del barranc d'Araia són rics en jaciments paleontològics, destacant la recent troballa de fòssils de marsupials de 16 milions d'anys d'antiguitat. 


Dades


Més informació

Araia es troba situada a 7 km de l'Alcora, per les carreteres CV-191 i 192.