Albocàsser

Albocàsser

Va ser fundada el 25 de gener de 1239, quan el cavaller aragonès En Blasco d'Alagó, lloctinent del Rei En Jaume I, va atorgar carta de poblament a En Juan de Brusca i 30 pobladors que es regirien pels furs d'Aragó. El poble va passar desprès per diversos cabdalats. Va ser elevat a la categoria de Vil·la durant el domini d'En Artal d'Alagó (1275-1293).

Medi Social

Agricultura (oliveres i ametllers), ramaderia (pastoreig i granges porcines i avícoles, principalment). Hi ha poca indústria, i l'existent es relaciona amb l'agricultura, fruits secs, oli i també el tèxtil, de confecció de prendes de vestir.

Recorregut urbà

En la part alta del nucli urbà es troba la Plaça Major, presidida per l'Ajuntament i l'Església parroquial. La seua topografia és senzilla, amb carrers amples i rectes que pugen o desfilen paral·lels a la dita plaça.

Paisatge

Albocàsser s'assenta a la falda d'un turó, envoltada d'ametllers i oliveres. En la disposició del traçat del nucli urbà es distingueix l'estructura medieval de forma rectangular que es trobava tancada per muralles i dominada pel castell.