#

Sant Antoni


La "matxà de sant Antoni" és una festivitat que té lloc un dissabte sobre el 17 de gener i en la que es venera a sant Antoni Abat, patró dels animals. L'origen de la festa es remunta a fa uns segles, quan estava encaminada a demanar protecció i fertilitat als animals útils per al treball del camp. Consisteix a encendre una foguera a la plaça de l'església on, després de la processó, es beneeixen els animals i es reparteix el típic rotllo, que és un tipus de pa que s'elabora exclusivament amb motiu de la celebració. Els clavaris del poble són els encarregats d'organitzar i costejar les despeses de la festa i, després de repartir els rotllos, és tradició que conviden la gent del poble més properes a bunyols, moscatell i orelletes.


Més informació