#

Sant Maties


Té lloc el cap de setmana més pròxim al 17 de gener, quan s'encenen fogueres i es rosteixen sardines al foc de la plaça de La Mirla. De vesprada, prèviament, se solten les vaquetes i hi ha bou embolat al carrer Llarg. També té lloc la tradicional benedicció d'animals i de rotllos baix de la imatge del sant a la capella mural del carrer Llarg.


Més informació