#

Romiatge a Santa Bàrbara


Se celebra el diumenge més proper al dia 22 de maig. El dia de la festa es puja a l'ermita caminant i es fa la missa i la benedicció del vi i dels rotllos, els quals es reparteixen entre els assistents. Cal destacar que es tracta d'una festa molt familiar ja que cadascú s'assenta amb els seus i mengen tots junts en germanor. Hi ha molta harmonia, es canten jotes, es juga a les cartes, els xiquets toquen la esquella...


Més informació