#

San Antonio (Ares del Maestre)


Aquesta festivitat té lloc al voltant del 17 de gener i se sol programar en dissabte. La jornada comença amb la curta de llenya per a la foguera. Un cop tallada, es menja carn rostida al mas de Celma, després es tria la plaça Major amb la llenya a ròssec per acabar de preparar la foguera que s'encendrà a la nit.


Més informació

Telèfon: 964 44 30 64
Fax: 964 44 30 64
[email protected]
www.aresdelmaestrat.es