# # # # #

Paratge Natural Municipal de la Mola de la Vila


Forcall

Declarat per Acord del Consell de la Generalitat de data 7 d'octubre de 2005, el Paratge Natural Municipal La Mola de la Vila, amb una superfície de 129,71 ha, es troba al terme municipal de Forcall a la província de Castelló.

La protecció de la Mola de la Vila es justifica no només per la preservació dels ecosistemes i els valors naturals allí existents, sinó que també es troba justificada per l'alt valor simbòlic que aquest paratge té per als habitants de Forcall.

Es caracteritza per un paisatge dominat per "queixals", elevacions de considerable altitud amb la seva part superior plana i les vores formen abruptes penya-segats.

La Mola de la Vila aconsegueix una altitud mitjana que ronda els 920 metres, situant-se el seu punt més alt en els 946,8 m. La seva altitud i la seva situació estratègica sobre la confluència dels rius Bergantes, Caldes i Cantavieja -el nom de la localitat, Forcall, sembla derivar de la seva situació al costat de la confluència dels tres rius- fan que constitueixi un privilegiat mirador de les terres de la comarca dels Ports, proporcionant impressionants panoràmiques d'aquest abrupte territori, sobretot de la Vall del Bergantes, quedant fora de tot dubte l'alt valor paisatgístic d'aquest paratge.

La vegetació actual es caracteritza per la presència de boscos de carrasca, on aquesta apareix acompanyades d'espècies com el boix, el roure valencià, el Serbal, el Arce i el Corner. L'existència en el paratge de penya-segats rocosos, matoll i masses arbrades, permet la presència de gran diversitat de fauna, destacant la presència de la Cabra Montés. Pel que fa a l'avifauna nidificant destaca la presència del voltor comú amb importants poblacions a la zona, l'Àguila cuabarrada, l'Azor. Mereix destacar també l'herpetofauna present en el paratge amb espècies com el Gripau comú, Granota Comú, Culebra bastarda i el Llangardaix ocel lat, totes elles incloses com espècies protegides en el Catàleg Valencià d'Espècies Amenaçades de Fauna.

Pel que fa al patrimoni històric, citar l'existència de l'abric de la Mola de Sant Marc, d'època prehistòrica on s'han trobat diverses eines retocades en sílex.

Més informació en:

www.agroambient.gva.es