#

Els Estanys


Almenara

Els Estanys són llacunes d'aigua dolça que es troben dins de la marjal d'Almenara, a mig camí entre el poble i la platja Casablanca, provinents dels aqüífers de la serra d'Espadà i que formen part d'una microrreserva de flora i del Lloc d'Importància Comunitària (LIC).

La biodiversitat animal és molt elevada: mol·luscs, peixos i amfibis, i una ornitofauna amb una gran quantitat d'aus catalogades.

També cal destacar la varietat vegetal: la submergida, la flotant i la de les riberes. Últimament, a més, han sigut trobats jaciments importants amb restes paleontològiques: ibers, grecs i romans.

Els Estanys tenen una importància rellevant per ser una de les zones millor conservades que queden a la comarca, malgrat la influència tant del cultiu de les terres, com de les pressions d'altres activitats, com ara cinegètiques, urbanístiques, etc.