#

Marjal d'Almenara


Almenara

Marjal d'Almenara

Pot passar-se un bon dia en contacte amb la natura. Aquesta importància ecològica està forçada per la presència de la microrreserva de flora i fauna, dedicada a protegir els Estanys, dins la qual pot trobar-se una preciosa ruta que trobem a l'apartat corresponent.

La marjal forma gran part del nostre terme, poden fer-se dues rutes de senderisme, les quals es troben digitalitzades en aquest apartat, amb accessos còmodes per a senderistes i també per a fer-les amb bicicleta.

Trobarem un mosaic de paisatges matisat per les activitats humanes de la nostra agricultura tradicional.