#

CMP Santuari de la Font de la Salud


Traiguera

Recuperació dels treballs de fusteria, pedra, forja i terrisseria.


Dades


Horari

Dissabtes, diumenges i festius, d’11:00 a 13:00 h. i de 16:30 a 18:30 h. ***TANCAT, dilluns 1 d’abril***
Visita opcional.