#

Arc de la Penya


Gaibiel

L'arc conservat forma part d'un antic corral del qual no queden quasi restes visibles; no obstant això, pot apreciar-se l'arrancada d'un altre arc al costat de l’erigit. La tècnica duta a terme en la construcció va ser l'encofrat, de manera que va poder obtenir-se un arc de mig punt elaborat a base de maçoneria irregular i morter abundant.