#

Torrassa de Sant Emilià


Santa Magdalena de Pulpis

Situada enfront del castell Polpís, la Torre de Sant Emilià va construir-se entre els anys 1848 i 1849 dins de la Xarxa Telegràfica Òptica Estatal. Dissenyada pel Sr. Juan María Mathé a mode de torre fortalesa, la funció d’aquesta no queda limitada solament a la comunicació telegràfica entre la xarxa de torres creades després del Decret de l'1 de març de 1844, sinó que, per la tipologia, se n'accentua el caràcter defensiu-militar.


Dades