#

Portalet


Tales

Es tracta d'un exemple d'arquitectura civil d'origen àrab, està compost de dos arcs de mig punt que permeten el pas d'un carrer a un altre per baix de dos cases. Es creu que representa el traçat de l'antiga alqueria musulmana que hui és Tales i que pot ser una de les possibles entrades d'una antiga muralla.


Dades