#

Arc de la sèquia


Almedíjar

Aqüeducte d'un sol ull per sortejar el barranc, sobre ell discorre una sèquia i sobre d'ella hi ha una passarel·la de pedra que la cobreix alternativament i possibilita un accés de vianants. 


Dades