#

Arc de la séquia


Almedíjar

Aqüeducte d'un sol ull per superar el barranc, sobre el qual discorre una séquia. Damunt d'ella, hi ha una passarel·la de pedra que la cobrix alternativament i possibilita un accés per als vianants.


Dades