#

Font del Ribazo


Geldo

La font del Ribazo, situada al carrer Figueres, rep aquest nom pel lloc en el qual s'ubica i per les dues fonts ornamentals situades al voltant de l'església parroquial.

 

 


Dades