#

Església parroquial de la Mare de Déu de l'Esperança


Teresa

Es tracta d'un temple que pertany a la diòcesi de Sogorb-Castelló, en concret a l'arxiprestat de Sant Antoni Abat, amb seu a Xèrica.​

L'edifici és del segle XVI. Construït seguint les pautes de l'estil manierista amb les variants d'aquesta comarca, utilitza com a materials maçoneria i carreus, i presenta una façana que s'estructura al costat de l'epístola, en el que se situen tant l'accés al temple, que es fa després de pujar una escalinata, com la torre campanar.​

La planta presenta una sola nau, amb capelles, de menor alçària que la central, entre els contraforts, i coberta interiorment acabada, en nau, capella major, presbiteri i capelles laterals, en voltes de creueria. També presenta sagristia i sotacor (amb front rebaixat) amb coberta plana en ambdós casos. De la disposició, se'n distingeixen tres aiguavessos.​

Durant la guerra del 36 el temple va sofrir greus desperfectes, fet que va propiciar-ne una reconstrucció quasi total, que va ser duta a terme pel Servei Nacional de Regions Devastades i Reparacions, i per aquest motiu, del temple original, només en queda el primer tram de la església i el talús que va reconstruir-se per igualar el terreny de la plaça amb la construcció.​

Externament està adossada per la part de l'absis a altres edificis, i pot observar-se la presència d'un ràfec de rajoles ceràmiques decorat amb mènsules del mateix material.​

La façana, que com hem dit anteriorment, està en un lateral de l'edifici, presenta una portada de tipus pòrtic (amb coberta en forma de volta de canó i de major altura que les capelles situades entre els contraforts), de la que es distingeixen una portada en forma de retaule renaixentista d'una porta de dos fulles de fusta folrades de plaques metàl·liques; emmarcada per pilastres compostes de fust acanalat, con arquitrau llis i una fornícula de frontó triangular i decoracions esfèriques. A més, a l'esquerra de la portada pot veure's un rellotge de sol.​

Aquest lateral en el qual es presenta la façana és on està la torre campanar, de fàbrica, igual que la resta del temple, de maçoneria i carreus. Presenta quatre cossos (el primer, amb forma de talús) i acabament.

 


Dades