#

Ermita de Sant Roc


Espadilla

Formada per una sola nau amb un pòrtic de tres arcs de mig punt a cadascun dels tres costats, i amb un banc corregut. És de dimensions reduïdes. El paràmetre és de paredar irregular unit amb argamassa de calç, i els arcs i les finestres han sigut emmarcades amb maó bescuitat.

 


Dades


Més informació

It’s next to the River Mijares.