#

Ruïnes dels Casals


Fanzara

Antic poblat morisc abandonat. De la disposició espacial encara hi romanen nombroses restes, tant pel que fa a les estructures constructives com pel referent als materials arqueològics. Aquestes estructures ens mostren hui l'important grandària que possiblement tenia aquest poblat rural. No ha sigut possible establir la data exacta de l'assentament.

 

 


Dades


Més informació

On the road from Onda to Fanzara; 2 km before reaching Fanzara, take the trail to the ruins.