#

Castell de Ganalur o jaciment del Castellet


Toga

Poblat ibèric assentat en un turó que domina un ampli meandre del Millars. Al jaciment s'han trobat restes d'època ibera (segles V-I a. de C.) i islàmica (segle XIII). Actualment, només queden restes ceràmiques, ja que una ocupació medieval posterior ha esborrat qualsevol inici de la disposició espacial de l'hàbitat ibèric. Pel que fa a l'ocupació musulmana, sembla que correspon amb l'estil Ganalur, citat en documents dels segles XIII i XIV i, sense cap dubte, és l'origen de la població actual de Vallat, la qual està a menys de 2 km en línia recta. Les restes d'aquesta construcció estan molt disperses entre la vegetació espessa de la zona. 

 


Dades