#

Casa del Marqués del Real Agrado


Cortes de Arenoso

Edifici d'interès arquitectònic. Edifici de tres nivells de façana senzilla, sense cap tipus d'ornamentació. A la primera i a la segona planta hi ha balconades; sota la coberta hi ha finestres xicotetes.

La façana està esquerdejada i pintada de color blanc, excepte el cantó, el qual és de carreuada vista.


Dades


Més informació

Only the outside can be visited as it’s a private home.