# # #

Ruïnes del castell


Declarat Bé d'Interès Cultural. - Culla

El castell, que antigament dominava la població, conserva solament uns pocs vestigis. Ocorre el mateix amb les muralles, de les quals s'hi conserven les restes de la Torre del Frare Pere, i torrasses del segle XII, així com la porta d'entrada a la Barbacama i els escuts d'armes de l'ordre de Montesa.

El castell era de planta irregular, composat per tres recintes emmurallats, els quals podrien qualificar-se d'aproximadament concèntrics. De tot això, només hi queden restes de la muralla més exterior, que forma part dels basaments i dels murs dels actuals habitatges. Malgrat això, pel que fa a aquesta ultima muralla, que és la més externa, poden contemplar-se’n algunes torrasses, passadissos, portals, així com una bona col·lecció de cases senyorials.


Dades