#

La Nòria de les Sénies


Cervera del Maestre

Sénia de ferro instal·lada sobre una plataforma circular enorme formada per un mur de pedra sòlid. A la part central hi ha el pou d'aigua corresponent i, a la superior, la plataforma sobre la qual la cavalleria donava voltes. El regall pel qual l'aigua discorria per salvar el desnivell existent, s'alça i s'assenta sobre un conjunt de 21 arcs de mig punt (18, en bon estat de conservació i 3, destruïts).

 

 


Dades