#

Ajuntament


Vinaròs

Antiga Escola de Primeres Lletres i Casa del Pes de la Farina. Aquest edifici va ser realitzat pel mestre obrer J. Fontes, el fuster P. Vives i el mestre ferrer A. Agell. La façana original presentava dues finestres i una porta central, igual que en l'actualitat, i tres balconades amb barana de ferro forjat en la primera planta, que posteriorment es van unir per a formar l'actual balconada. En la façana hi ha dos escuts, un en la porta i l'altre sobre la balconada, aquest últim data de 1785. Destaca l'escut de la ciutat i la balconada que recorre tota la façana. 


Dades