#

Paratge Font del Carcau


La Llosa

La font del Carcau és una font d'aigua subterrània situada al paratge del mateix nom. Els habitants de la població venien a aquesta font natural per proveir-se d'una aigua molt fresca. El paratge està dotat amb instal·lacions per als xiquets, paellers, etc.

 

Restes d'un molí antic.

Es conserven restes d'un molí antic situat al costat de la font del Carcau. Tota la zona ha sigut rehabilitada per ser usada com a parc, però encara poden apreciar-se algunes restes de la paret que va pertànyer al molí. És similar a un pou, està en bones condicions i, a través de les reixes protectores, poden observar-se les pedres originals que el formaven.

                                                                                                                                                        

La Fonteta

Aquest monument està ubicat al paratge del Carcau. No es té constància de la data de construcció, però si es sap que al llarg de la història ha sigut utilitzada com a abeurador i, més tard, com a safareig. Actualment està en desús, però l'estat de conservació és bo.

 

 


Dades