#

Calvari i ermita


Betxí

Aquest centre religiós, plenament incorporat al nucli urbà, disposa d'una ermita i de jardins oberts al públic pels quals discorre un recorregut amb les diferents estacions. L'entrada es duu a terme des del carrer del Calvari, a través d'un arc presidit pel figura de l'arcàngel sant Miquel. Es tracta d'un exemple singular de calvari situat sobre terreny pla.


Dades