#

Poblat Ibèric de la Tossa


Benicarló

Els materials trobats a la superfície dels bancals que aquest poblat oucpa són els característics dels jaciments datats entre els segles VI i II a. de C. Així mateix, el poblat fa gala de ceràmica ibèrica pintada a base d'una temàtica lineal-geomètrica i uns pocs motius vegetals.

Al peu de la Tossa, en les proximitats de la Basseta, va ser trobada l'any 1941 la Necròpolis del Bovalar, les urnes, estris i aixovars de bronze són similars als materials de la necròpolis del Puig de la Nau (també a Benicarló) .

Les visites les gestiona el MUCBE (Museu de la ciutat de Benicarló). 


Dades


Més informació

A 8 km a l'oest del municipi de Benicarló, al cim de la muntanya de la Tossa.