Xert

Xert

Xert

Xert

Xert

Xert

Nucli de la jurisdicció del castell de Cervera, al qual el mestre de l'Hospital va concedir Carta de poblament el 1235. La població de Xert s'estén des de la part alta, on va estar el castell i es va construir l'antiga església, fins a la planura, cap a on la població ha crescut en temps moderns.

Medi Social

Una població dedicada principalment a l'agricultura i la ramaderia.

Recorregut urbà

Cap a la part baixa del poble hi ha notables casones  dels segles XV al XVIII. En els últims anys, el casc antic mostra una tendència a la recuperació, gràcies a la restauració i rehabilitació de moltes de les cases en ruïnes, per iniciativa particular. A la part alta es troba la primitiva església parroquial de l'Assumpció de la Nostra Senyora, de final del segle XIII. La nova església es troba a la part plana i moderna del poble.

Paisatge

El paisatge de Xert es correspon amb el típic paisatge de les terres del Maestrat, amb àmplies extensions de conreus de secà,  les quals arriben en molts casos a les vessants abancalades, junt a les Moles, elevacions muntanyoses amb cim pla, formades a causa de la successió de capes de diferent duresa. Destaca la Mola Murada.