#

La Gotera, climbing area


Villafranca del Cid

La Gotera (zona de escalada)[Descripcion]