#

La Gotera, escalade zone


Villafranca del Cid

La Gotera (zona de escalada)[Descripcion]