#

KaneTronik


El KaneTronik és un festival de música en el qual diversos DJs amb els seus estils musicals diferents fan que cada any es reunisquen més de 500 assistents. Per a gaudir encara més del KaneTronik, s'hi instal·len uns sistemes de llum i làser. Durant el festival, el qual té una durada de dotze hores, podem escoltar des de música remember fins a música electrònica. Aquest festival se celebra dues vegades a l'any: una vegada durant les festes patronals de Canet lo Roig (Summer Festival) i una altra a l'hivern (Winter Festival).


Més informació